Jogi nyilatkozat - Privátbankár Blogger

2013. június 27., 16:42

Információk

A http://privatbankar.hu/blogger weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a PRIVÁTBANKÁR.HU Pénzügyi Információs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/. B. ép. 3. em. 16.) üzemelteti.

A Weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével annak felhasználója elismeri, hogy a jelen Jogi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt meglátogatja, az azon nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

A Weboldal által tartalmazott információkért, azok teljességéért, pontosságáért a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak.

A Weboldal használatából eredő kockázatot a felhasználó viseli.

Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Weboldalra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A PRIVÁTBANKÁR.HU fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Weboldalon található információkat. Az információkat az azokat közzétevő is bármikor egyoldalúan jogosult értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani, kiegészíteni, törölni.

A PRIVÁTBANKÁR.HU nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

Annak ellenére, hogy a közzétett információk megfelelősége tekintetében az azt közzétevő megtesz minden tőle telhetőt, azonban azok tényleges valóságnak megfelelőséget tekintetében minden felelősség kizárt.

A PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. a Weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a Weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weblappal kapcsolatosan annak létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásból, vagy más hasonló okból erednek.

A Weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de a tulajdonos, illetve üzemeltető nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

A Weboldal tartalmának címzettjei a Magyarország területén élők, és azok semmiképpen sem olyan személyek számára szólnak, akik általi felhasználás, terjesztés országuk, vagy joguk valamely irányadó helyi szabályozásába, illetve jogszabályába ütközik. Mindezek alapján a felhasználó kizárólag saját felelősségére látogatja és használhatja a Weboldalt.

A fentiekben foglalt bármely felelősségvállalásra és kárfelelősségre vonatkozó korlátozás, és kizárás vonatkozik a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkra is.

A PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. szolgáltatásait kizárólag 18 éven felüliek vehetik igénybe.

 


 

Szerzői jogok

A Weboldal teljes tartalma, így különösen, de nem kizárólagosan az ott szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azt bárki kizárólag saját, személyes céljára használhatja fel, és tilos annak bármilyen másolása, újra előállítása és egyéb módon, így különösen üzleti, kereskedelmi, reklám és egyéb érdekből és célból történő felhasználása a jogosult erre irányuló, kifejezett, előzetes és írásbeli engedélye nélkül.

 


 

Személyes adatok kezelése

A felhasználó által a Weboldalon, illetve az interneten keresztül azonosító, jelszó, e-mail címe, telefonszám, IP cím, egyéb személyes adat megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. a Weboldal látogatottságát, forgalmát mérje, az adatokat diagnosztikai célokra felhasználja. A személyes adatok megadásával a felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa, és kezelje a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó adatok törlésére vonatkozó kifejezett írásbeli kérelmének tudomására jutásáig.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrálással, illetve a jelen tájékoztató tudomásul vételével, illetve a Weboldal használatával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft., vagy cégcsoportjának valamely más tagja szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben tájékoztatás, reklám, információnyújtás, és -gyűjtés, egyéb célból közvetlenül a felhasználót megkeresse üzenetküldés, egyéb írásbeli és szóbeli kapcsolatfelvétel formájában a felhasználó által megadott elérhetőségek bármelyikén. Amennyiben felhasználó ezen felhatalmazását meg kívánja tagadni, vagy vissza kívánja vonni, abban az esetben ezt az üzemeltető/adatkezelő alábbiakban rögzített elérhetőségeinek igénybevétele útján tudja kifejezett, írásbeli formában megtenni.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége: PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. (székhely: 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/. B. ép. 3. em. 16., adószáma: 12494086-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-689082, telefonszám: 225-00-42  ügyfélkapcsolatot szolgáló elektronikus levelezési cím: dealbook@privatbankar.hu)

2012.

PRIVÁTBANKÁR.HU Kft.

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés